SPOZNAVANJE IN UTRJEVANJE BARV

Obenem so to tudi vaje za krepitev fine motorike.

Prispevala: Manja Kokalj, prof. bio. in kem.