Kontakti

SEDEŽ VRTCA:

Osnovna šola Selnica ob Dravi

Mariborska cesta 30

2352 Selnica ob Dravi

Telefon: (02) 674 08 30

Faks: (02) 674 08 40

E-naslov: os.selnica@guest.arnes.si

 

RAVNATELJICA:                                                                POMOČNICA RAVNATELJICE ZA VRTEC:

Manja Kokalj  (tudi ravnateljica šole)                          Martina Jaunik

Telefon: (02) 674 08 32                                                 Telefon: (02) 674 08 45, 031 724 737

E-naslov: manja.kokalj@os-selnica.si                      E-naslov: martina.jaunik@os-selnica.si

 

SVETOVALNO DELO:

Tajda Kociper, univ. dipl. ped.

Telefon: 051 600 769

E-naslov: tajda.kociper@os-selnica.si

Pogovorne ure: Po predhodnem dogovoru.

 

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKA DELA:

Branka Tajke in Staša Perkuš

Telefon: (02) 674 08 30

E-naslov: branka.tajke@os-selnica.si

E-naslov: staša.perkus@os-selnica.si

Lidija Sivec

Telefon: (02) 674 08 34

E-naslov: lidija.sivec@os-selnica.si

 

ENOTA SELNICA OB DRAVI:                                                        ENOTA SVETI DUH NA OSTREM VRHU:

Osnovna šola Selnica ob Dravi                                                    Podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu

– Vrtec Kobanček                                                                            – Vrtec Kobanček

Mariborska cesta 28                                                                      Sv. Duh na Ostrem vrhu 53

2352 Selnica ob Dravi                                                                    2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu

Telefon: (02) 674 08 31 ali 051 617 669                                Telefon: (02) 671 00 01

E-naslov: os.selnica@guest.arnes.si                                      E-naslov: os.duh@guest.arnes.si

 

 Telefonske številke (ravnateljica, pomočnica, knjižnica, svetovalna služba …)

SLUŽBENI E-NASLOVI STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU (Povezava!)