PROJEKT ZBIRAJMO KILOMTRE V VRTCU KOBANČEK 2023/2024

Projekt Zbirajmo kilometre poteka skozi celotno šolsko leto.

Vodja projekta: Ladislava Milošević

Sodelujoči v projektu: vse skupine Vrtca Kobanček.

CILJI:

  • Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok v povezavi s sprehodi,
  • sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja v povezavi s sprehodi (hoja, tek, skoki, poskoki itd.),
  • spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi s sprehodi,
  • ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih v prometu,
  • vplivanje na oblikovanje zdravega življenjskega sloga,
  • otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.

NAMEN:

Namen projekta je, da v vsaki skupini vsak mesec zberejo čim več kilometrov; v skupinah 1. starostnega obdobja z vozičkom in s sprehajalno vrvico oz. z bibo

POTEK:

Potek dejavnosti:

  • vsaka skupina izmeri in poimenuje svoje poti,
  • v vsaki skupini izdelajo svoj prikaz za beleženje in odčitavanje zbranih kilometrov,
  • projekt povezujemo tudi z drugimi projekti – Gozdni vrtec, Otroštvo podaja roko modrosti, Simbioza giba …