CILJI IN NAMEN PROJEKTA v šolskem letu 2023/24

Projekt Lutke v vrtcu bo potekal od oktobra 2023 do konec maja 2024.

Vodja projekta: Lea Krebs.

Sodelujoči v projektuvse strokovne delavke v skupinah 1. starostnega obdobja.

CILJI:

 • Otrok doživi in se seznani z lutkovno in dramsko umetnostjo.
 • Otroku približati lutke kot sredstvo, s katerim se lahko poistoveti, vživi v vlogo nekoga drugega.
 • Otrok se s pomočjo lutk seznani z različnimi čustvi, premaguje stiske.
 • Otrok se po predstavi uči rokovanja in komuniciranja  z lutko.  

POTEK:

Možno si bo ogledati 4 – 5 predstav, ki bodo vsebinsko vezane na letne čase..

4 predstave:

 • prva predstava bo v oktobru predstava v okviru Tedna otroka (skupina 04 – Bela igralnica), vsebina se bo navezovala na jesenski letni čas;
 • druga predstava bo v decembru (skupina 03 – Rumena igralnica), vsebina bo povezana z zimo;
 • tretja predstava bo v marcu ali aprilu (skupina 02 – Zelena igralnica), vsebina bo predstavljala pomlad;
 • četrta predstava bo v maju ali juniju (skupina 01 – Modra igralnica), vsebina po poletje in počitnice;

Po dogovoru bodo pripravili še peto predstavo, ki je predvidena po selitvi v nov vrtec. Izvedli jo bo vodja projekta Lea Krebs, v sodelovanju z Bernardo Majster.

NAMEN:

 • Otrokom polepšati dneve v vrtcu in vzpodbujati sproščeno vzdušje.
 • Omogočiti prijetno druženje z vrstniki pri in po ogledu predstav.
 • Krepiti komunikacijske spretnosti med otroki s pomočjo lutk.