POLNJENJE PLASTENK S PINCETO

Otrok lahko v plastenke vstavlja tudi fižol, makarone … s pincetnim prijemom – s palcem in kazalcem.

Prispevala: Dunja Kelbič, dipl. vzg. predš. otr.