OBOGATITVENA DEJAVNOST – SPROSTITVENE URICE

Sprostitvene urice potekajo skozi celo šolsko leto. Izvajajo se enkrat tedensko, v mali telovadnici (v kleti).

Sprostitvene urice vodita: AJŠA SUBAŠIČ (od septembra do decembra 2021) in URŠKA MLAKAR (od januarja do junija 2022).

CILJI:

  • Krepitev prijateljskih vezi med otroci.
  • Spodbujanje domišljije otrok.
  • Notranja umiritev otrok in sprostitev.

NAMEN:

Namen sprostitvenih uric je, da se otroci sprostijo in umirijo z aktivnimi uvodnimi dejavnostmi ter umirjenimi nadaljnjimi dejavnostmi (masaža, joga za otroke, vizualizacija). S sprostitvenimi uricami se krepijo prijateljske vezi in zadovoljstvo. Sprostijo se mišice in umiri se otroški um. Spodbuja se domišljija otrok in poveča se otrokova gibljivost.

POTEK:

Obogatitvena dejavnost bo potekala enkrat tedensko. Urica se bo pričela umirjeno, s pozdravom, krajšim pogovorom, izmenjavo novic. Sledil bo aktivnejši del – gibanje ob pravljici; izvajanje joga položajev za otroke; jogijske igre ob uporabi celotnega prostora. Zadnji del je umirjeni; z masažo, s krajšo vizualizacijo ali pa z razteznimi vajami.

Različne jogijske položaje bomo poimenovali po živalih (žirafa, krokodil, mačka, pes, kača …) ali drugih objektih, predmetih (most, hiša, deska, reka, drevo, sonce …). Otroško jogo bom vodila skozi pravljico, ki bo vsebovala najmanj 5 različnih položajev (živali, predmeti, objekti, rastline …). Čez nekaj časa, ko bodo otroci usvojili različne položaje, jih bom spodbujala k soustvarjanju pravljice.

Masaža za otroke bo potekala prav tako ob umirjeni glasbi, skozi pripovedovanje pravljice. Masaža bo potekala večinoma v parih, tudi sede v krogu. Dodali bomo tudi masažne barvne žogice.