OBOGATITVENA DEJAVNOST – IGRIVA ANGLEŠČINA

Igriva angleščina poteka skozi celo šolsko leto. Izvaja se vsak torek od 13.00 do 13.40, v mali telovadnici. Namenjene so otrokom iz igralnice 07 (Zlata skupina) in igralnice 08 (Srebrna skupina).

Igrivo angleščino vodi: DUNJA KELBIČ.

CILJI:

  • otrok spodbuja radovednost in razvija občutek za tuj jezik;
  • otrok pridobiva motivacijo in pripravljenost za nadaljnje spoznavanje tujega jezika;
  • otrok spoznava kulturne  in jezikovne različnosti in do njih razvija pozitiven odnos;
  • otrok se seznani z osnovnim slušnim razumevanjem.

NAMEN:

Namen obogatitvene dejavnosti je zgodnje seznanjanje s tujim jezikom, ki pozitivno vpliva na otrokov odnos do učenja jezika. Le-ta omogoča otrokom v zgodnjem obdobju, da začutijo predvsem zvoke, glasove in ritem angleškega jezika preko igre in pesmi, ki so podkrepljene z gibanjem; spoznajo nov jezik in nove kulture.

POTEK:

Obogatitvena dejavnosti igriva angleščina bo potekala preko integrirane oblike, kjer se bodo povezovala vsa področja kurikuluma. To bomo dosegli tudi s sodelovanjem strokovnih delavcev predšolskih skupin in tuj jezik integrirali v teme, ki jih obravnavajo v skupini. Igriva angleščina bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku, spoznavanjem jezika preko fotografij, slikanic, video posnetkov…

Vsebina

  • igre in uvajanje v igre, kjer je potrebno upoštevati navodila,
  • spoznavanje sebe, svojega telesa, družine,
  • pesmi, rime, glasbene škatle, ritmične vaje, zgodbe, lutke,
  • barve, števila, predmeti, živali, rastline, sadje, zelenjava …