OBOGATITVENA DEJAVNOST – GIBALNE URICE

Gibalne urice potekajo skozi celo šolsko leto.

Izvajajo se enkrat do dvakrat mesečno, v mali telovadnici (v kleti), v igralnici ali na igrišču vrtca oziroma šole.

Enkrat mesečno se sestane gibalni/športni strokovni tim, ki načrtuje urice od 2-6 let. Urice si sledijo glede na razvoj otrok in zahtevnosti iger za osvajanje določenih motoričnih sposobnosti.

Vodja gibalnega/športnega strokovnega tima: Martina Jaunik, v sodelovanju z izvajalkami gibalnih uric.

Strokovne delavke, ki izvajajo urice v posameznih skupnih so:

 • Nika Maučnik (2–3 leta), torek in četrtek oz. po dogovoru v igralnicah.
 • Urška Vračko (3–4 leta), ob ponedeljkih
 • Barbara Marčič Lavrič (4–5 let), ob torkih
 • Tanja Lepej (5–6 let), ob sredah
 • Kaja Grušovnik (1–6 let), po dogovoru.

CILJI:

 • Omogočanje in spodbujanje gibalne/športne dejavnosti otrok;
 • zavedanje lastnega telesa in uživanja v gibanju;
 • razvijanje motoričnih in funkcionalnih sposobnosti otroka;
 • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil, športno obnašanje, odgovorno ravnanje s športno opremo);
 • spoznavanje različnih oblik sproščanja.

NAMEN:

Otrokov gibalni razvoj je najbolj izrazit v prvih letih njegovega življenja, zato je predšolsko obdobje najboljše za vključevanje otrok v gibalne/športne dejavnosti. Priporočljivo je, da v predšolskem času otrok pridobi najbolj pestro paleto gibalnih izkušenj, vzorcev in znanj. Vedeti moramo, da kar otrok zamudi pri gibalnem razvoju v predšolski dobi, kasneje težko nadoknadi, zato je nujno, da gibalni temelj kakovostno zgradimo, saj to vpliva na celostni razvoj otroka. Prav tako je pomembno, da postane gibanje otroku ena izmed pomembnih sestavin kakovostnega življenja.

Namen Gibalnih uric bo osvajanje, učenje in izboljšanje različnih motoričnih, gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.

Urice se bodo izvajale v dveh skupinah 2–3 leta starih otrok in treh skupinah 3–4 leta starih otrok ter bodo razvojno-procesno načrtovane.

POTEK:

Gibalne urice pričnemo s pravili v športu, z gibalnimi igrami za ogrevanje, nato pa nadaljujemo z gibalnimi vajami (na poligonu ali postajah). Poudarek je na spodbujanju gibanja preko igre z uporabo različnih športnih rekvizitov ali brez. Različne gibalne panoge in športne rekvizite bomo spoznavali tekom celega leta.

VSEBINA:

 • usvajanje naravnih oblik gibanja,
 • razvijanje motoričnih sposobnosti,
 • gibalne igre (igre za ravnotežje, igre v skupinah, skupinski teki in elementarne igre),
 • igre z žogo (nošenje, kotaljenje, metanje).

Pri načrtovanju vsebine bo upoštevana sistematika gibalne dejavnosti za otroke v prvem in drugem starostnem obdobju.