Nekaj informacij o projektu v šolskem letu 2023/2024

Projekt Otroštvo podaja roko modrosti se izvaja v okviru UNESCO Združenih šol, ki ga razpisuje OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka.

V projektu bodo sodelovale vse skupine enote Selnica ob Dravi. 

Razpisan časovni okvir projekta je od novembra do konca aprila. 

Vodja projekta je: Bernarda Majster.

 

CILJI:

  • Vzpostaviti pristne odnose med otroki in starejšimi v lokalnem okolju in doživeti veliko pristnih trenutkov veselja in zadovoljstva na obeh straneh;
  • razvijati strpnost, čut za medsebojno pomoč;
  • otrokom predstaviti in jim pomagati oblikovati odnos do starosti, invalidnosti, bolezni;
  • otroke poučiti, koliko starejšim pomeni čas, ki jim ga namenimo.

POTEK PROJEKTA:

  • Z otroki bomo obiskovali starejše občane (vnaprej dogovorjeno), se z njimi družili;
  • občane bomo povabili v vrtec, izvedli skupno dejavnost, kjer bodo aktivno vključeni;
  • jih morda presenetili z voščilom ob rojstnem dnevu;
  • izdelali in jim podarili vizitke z voščili v prazničnem decembru in dnevu žena;
  • spoznali invalidno osebo;
  • se pogovarjali z naključnimi mimoidočimi in otroke navajali na spoštljiv odnos do starejših.

NAMEN PROJEKTA:

Glavni namen projekta je, da otroci spoznajo, da med nami bivajo tudi starejši, ki so pogosto osamljeni in da se seznanijo, na kakšne načine lahko tem občanom našega kraja polepšamo vsakdan.

Otroci doživijo zadovoljstvo ob pomoči drugim in spoznajo, da obstajajo tudi invalidne osebe, ki so odvisne od tuje pomoči.