KREPITEV INTEGRITETE V SKUPINI SAPRAMIŠKE v šolskem letu 2022/23

V skupini Sapramiške smo iskali priložnosti za krepitev porajajoče se integritete otrok, pri čemer smo izhajali iz pravljic in zgodb ter avtentičnih situacij v skupini, ki so otroke spodbujale k doživljanju in razmišljanju o vrednotah in integritenem ravnanju. Posebno pozornost smo namenjali prosti igri, saj v njej otroci preigravajo različne vloge in se učijo medsebojnega sodelovanja. Za vzgojiteljici je bila igra priložnost za opazovanje otrok, po potrebi pa sva vstopili kot mediatorki – v situacijah, ko sami niso znali prepoznati in izraziti čustvenih vzgibov ter potreb. Takšne situacije so bile tudi dragocena priložnost za spodbujanje empatije, strpnosti, solidarnosti …

Dejavnosti, ki smo jih izvedli v šolskem letu 2022/23:

 • Ob mednarodnem dnevu strpnosti, 16. novembra, smo izvedli dejavnost na temo drugačnosti. Obiskala sta nas res velik ptič in majhen ptiček in z otroki smo si v tišini ogledali slikanico brez besedila »Ferdo, veliki ptič«. Nato smo ob slikanici pripovedovali zgodbo in ugotovili, da je bil Ferdo res poseben ptič. Je pa tudi glavni junak lutkovne predstave, ki smo si jo ogledali naslednji dan v Lutkovnem gledališču Maribor.
 • V novembru smo se odpravili tudi v šolsko knjižnico, kjer so se otroci spoznali s knjižničarko Majo, s katero smo se v tem letu v okviru projekta medpredmetno povezovali. Prebrala nam je pravljico »Prijazni gospod medved« in nam predstavila svojo prijateljico sovico, s katero so se otroci pogovarjali o prijaznosti. S to dejavnostjo smo prispevali tudi k obeleženju svetovnega dne filozofije, ki je bil 17. 11. 2022.
 • V decembru smo se ponovno srečali s knjižničarko Majo. Tokrat nam je prebrala pravljico »Dobri zlobni volk«, pri kateri sem z lutko volkom sodelovala tudi vzgojiteljica. Otroci so bili tokrat v pogovoru na temo dober : zloben že bolj zgovorni in sproščeni.
 • V januarju smo izvedli zanimivo dejavnost na temo »Kako smo si med seboj podobni in kako smo si različni«, pri kateri je bil poudarek na empatiji. Otroke smo čustveno nagovorili s pomočjo lutk in globinsko učenje spodbudili preko igre vlog, v katero so bili neposredno vključeni. Ob tem smo se tudi zabavali in se iz srca nasmejali.
 • Nekega mrzlega januarskega dne se je zgodilo, da deček, ki je imel v vrtcu dvoje rokavic, ni želel posoditi enega para deklici, ki ta dan ni imela s seboj rokavic. Naslednji dan nas je obiskal medvedek in otrokom povedal zgodbo, kako se je nekaj podobnega zgodilo njemu. Ko je vprašal otroke, ali bi mu oni posodili rokavice, je deček prvi z vidnim olajšanjem odgovoril: »Ja!«. Nato so otroci poslušali pravljico »Medvedek gre na sprehod«, ki govori o tem, kako si prijatelji med seboj pomagajo, in otroci so doživeto odigrali prizore iz pravljice.
 • V februarju so si otroci ogledali lutkovno predstavo »Ankica in ptičica«, ki sva jim jo zaigrali vzgojiteljici. Bila jim je tako všeč, da so si zaželeli njene ponovitve. Po predstavi so tudi sami igrali z lutkami vloge iz prestave. Predstava nam je bila izhodišče za pogovor na temo dobrosrčnosti.
 • Veselje do gibanja in pustnih radosti je pravica vseh otrok, tudi hudo bolnih, zato smo se spomnili nanje ob 15. februarju, mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku. Obiskal nas je medvedek, ki nam je prinesel rumene pentljice in nam s pomočjo kart »Zlata pentlja« predstavil svoje prijatelje iz bolnišnice, ki se radi igrajo in počnejo različne reči. Naši otroci so jih bili veseli in prav nič jih ni zmotil njihov videz.
 • V februarju smo sodelovali v dejavnosti na nivoju celotnega projektnega tima . Otroke smo vprašali: »Kaj narediš, ko si prijazen?« in njihove izjave zapisali. K sodelovanju smo povabili tudi 3 starejše skupine v vrtcu (Sončki, Raziskovalci, Astronavti). Tako so nastale prijazne misli in sporočila za starše, ki smo jim jih razdelili v okviru 2. roditeljskega sestanka.
 • V februarju smo izvedli tudi dejavnost na temo »Spoznavanje samega sebe«. Med drugim so se otroci opazovali v ogledalu in povedali, kakšne barve oči imajo, nato pa so narisali samega sebe – sliko v okvirju – in z barvicami pobarvali okvir. Nastala je zanimiva razstava avtoportretov.
 • Mesec februar smo zaključili z obiskom knjižnice, kjer nam je knjižničarka Maja prebrala pravljico »Prav poseben dan«, ki je bila izhodišče za pogovor na temo prijaznosti in pomoči drug drugemu. Otroci so na to temo tudi razmišljali in se opredeljevali v povezavi s primeri iz vsakdanjega življenja, pri čemer smo uspešno preizkusili metodo postavljanja.
 • V marcu smo se srečali s pravljico »O miški, ki je iskala prijatelja«, ob kateri so otroci aktivno sodelovali, odnesli pa smo jo tudi s seboj na sprehod in jo prebrali v naravi.
 • V aprilu nas je knjižničarka Maja obiskala v naši igralnici in si ogledala našo predstavo, sama pa nam je ob tej priložnosti prebrala pravljico »Jazbec in strašni vihar«, ki je bila izhodišče za razmišljanje otrok na temo solidarnosti in prijateljstva.
 • Naslednja dejavnost, ki smo jo izvedli v aprilu, je bila ponovno namenjena prijateljstvu. Ob slikah – kartah – se je razvil nadvse razumen pogovor o prijateljskih lastnostih in dejanjih. Prizore s kart so otroci tudi zelo uspešno prikazali v igri vlog.
 • V maju smo s pomočjo kart razmišljali in se pogovarjali o neljubih situacijah, ki so nam znane iz vsakdanjega življenja, in o tem, kako jih lahko z ustrezno komunikacijo razrešimo.
 • Čeprav je bil junij namenjen predvsem bolj sproščenim dejavnostim, smo posvetili še nekaj naše pozornosti krepitvi integritete. Prepoznavali, izražali in poimenovali smo čustva. Nato so otroci odigrali prizore s kart, v katerih so ubesedovali, kako se počutijo ob nezaželenih dejanjih.
 • Za zaključek smo bili v šolski knjižnici, kjer nam je knjžničarka Maja prebrala pravljico »Robček«. V povezavi z vsebino le-te so se otroci opredeljevali in pojasnjevali, kaj je prav in kaj narobe. Z zadovoljstvom smo ugotovili, da ja dosežen napredek naših otrok na čustveno-socialnem in moralnem področju res velik.

V skupini Sapramiške smo bili med seboj povezani, saj smo skrbeli drug za drugega, se veliko pogovarjali, se učili izražati čustva in potrebe ter sporočati, če nam kaj ni bilo všeč. Za medsebojne odnose smo skrbeli vsak dan in si vzeli čas za vsako situacijo, ki jo je bilo potrebno razrešiti. Po zaslugi našega sodelovanja v projektu Krepitev integritete učencev v osnovni šoli pa je naše učenje potekalo še bolj sistematično in poglobljeno.

Vzgojiteljica Ladislava Milošević in knjižničarka Maja Vačun sva naše aktivnosti predstavili na delovnem srečanju sodelujočih šol in enotni smo si bili, da je potrebno s krepitvijo integritete začeti že v vrtcu. Z našimi otroki smo dokazali, da je pri 3 letih pravi čas za to.

 

Zapisala: vzgojiteljica Ladislava Milošević