Družinska komedija

Vodja projekta je: SIMONA STAJAN

V kolikor nam bodo razmere dopuščale, bomo v letošnjem letu pripravili skupno predstavo strokovnih delavcev in otrok enote Selnica ob Dravi, ki jo bomo zaigrali dvakrat. V njej bodo nastopali otroci iz skupin 2. starostnega obdobja.

Na premierno uprizoritev, ki bo 1. 6. 2023, bomo povabili družine naših otrok in krajane, 2. 6. 2023 dopoldan pa jo bomo ponovili za društvo upokojencev.

Cilj projekta je otrokom omogočiti izkušnjo z odrom, izražanje z gibom ter povezati skupine in spodbuditi medsebojno sodelovanje.

Strokovni delavki Simona Stajan in Bernarda Majster sta napisali izvirni scenarij za predstavo, organizacijske zahteve pa bo usklajevala pomočnica ravnateljice Martina Jaunik.