CILJI IN NAMEN PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Projekt Lutke v vrtcu bo potekal od oktobra 2023 do maja 2024.

Vodja projekta: Petra Vogme Lukič.

Sodelujoči v projektustrokovni delavci v skupinah 2. starostnega obdobja.

CILJI:

 • Spoznavanje komunikacije z lutko;
 • izdelovanje preprostih lutk;
 • doživljanje komunikacije o dramskih predstavah;
 • doživljanje in uživanje v lutkovni umetnosti;
 • prisostvovanje pri preprosti lutkovni predstavi v vrtcu;
 • zamišljanje in izvajanje animacije z raznimi vrstami lutk in predmeti.

POTEK:

Vsak tandem pripravi lutkovno predstavo in povabi ostale skupine na ogled. Tako se bo skozi šolsko leto zvrstilo 6 predstav v povezavi s posebnimi dnevi in tedni v vrtcu:

 • v oktobru predstava v okviru Tedna otroka;
 • v novembru predstava v sklopu projekta Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • v prazničnem decembru predstava na temo božičnih praznikov;
 • v ustvarjalnem tednu predstava na temo kulture;
 • v mesecu februarju predstava na temo pusta;
 • v aprilu predstava v sklopu zelenega meseca.

Pozornost se bo usmerila v projektno delo, načrtovanje in izdelavo lutk, ki jih bodo uporabili za predstave. Otroci se preko lutke lažje izrazijo, saj ob rokovanju z lutko ne rabijo s publiko vzpostaviti očesnega stika temveč je njihov pogled ves čas usmerjen na lutko in s tem lutka »oživi.« Otroku lahko lutka pomeni ščit, zato lahko s pomočjo lutke lažje spregovori, se vključi tudi plašen, sramežljiv otrok. S tem pripomoremo k večji samopodobi in boljši samozavesti otrok.

NAMEN:

 • uporabiti lutko, da olajša vzpostavljanje komunikacije med odraslim in otrokom ter za spodbujanje komunikacije;
 • lutkovne predstave kot povezovalni dejavnik med otroki;
 • poglabljanje doživljanja v okviru določenih vsebin, povezanih s posebnimi dnevi in tedni v vrtcu, s prazniki in z letnimi časi;
 • krepitev čustvenega in moralnega razvoja otrok preko estetskega doživljanja,
 • spodbujanje smisla za humor – vpliv na dobro telesno in duševno počutje.

 

Opomba:

Projekt se bo izvajal, v kolikor bo mogoče predstave izvesti v živo. Izvajalke projekta se ne zavezujejo, da bodo pripravile predstave za ogled na daljavo, razen v primeru, če se bo za to kateri izmed tandemov odločil prostovoljno.