CILJI IN NAMEN PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Program Zdravje v vrtcu poteka skozi celo šolsko leto.

Vodja programa: Tanja Lepej

Sodelujoči v programu: V programu sodelujejo skupine iz enote Selnica ob Dravi in sicer 3 skupine 1. starostnega obdobja (01- Modra igralnica, 02 – Zelena igralnica in 03 –Rumena igralnica) in 3 skupine 2. starostnega obdobja (05 – Rdeča igralnica, 08 – Srebrna igralnica in 10 – Turkizna igralnica).

Rdeča nit v šolskem letu 2023/24 je: BESEDE IMAJO MOČ“.

CILJI

Izvajanje dejavnosti, ki omogočajo:

  • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja.
  • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

NAMEN:

Namen programa je oblikovati zdravo in varno obdajajoče  okolje, ki bo pozitivno vplivalo na krepitev in ohranjanje zdravja.  Program želi posredno vplivati tudi na večanje pomena dobrega počutja in zdravja v družbi kot celoti.

POTEK:

Primerne vsebine in dejavnosti bodo za svojo skupino otrok načrtovali in z njimi izvedli strokovni delavci posameznega oddelka.

Možne vsebine, iz katerih načrtujemo dejavnosti, so:  zobozdravstvena vzgoja, zdrava prehrana, osebna higiena, varno s soncem, varnost v prometu/na igrišču, dobili bomo dojenčka, duševno zdravje, gibanje, svetovni dnevi povezani z zdravjem, zdrav način življenja, narava in varovanje okolja ali drugo po presoji vzgojitelja.

Nekatere od teh vsebin lahko pokrijemo že ob izvedbi utečenih dejavnosti, kot so: množični tek za otroke, zdrava praznovanja rojstnih dni, projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, dejavnosti v okviru projekta Simbioza giba.

Izvajanje projekta »Zbiramo kilometre« lahko umestimo pod vsebino »gibanje«.