CILJI IN NAMEN PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Program Zdravje v vrtcu poteka skozi celo šolsko leto.

Vodja programa: Tanja Lepej (do vrnitve Katje Perkovič)

Sodelujoči v programu: V programu sodelujejo skupine iz enote Selnica ob Dravi in sicer 3 skupine 1. starostnega obdobja (01- Bibe, 02 – Zvezdice in 04 – Žogice) in 2 skupini 2. starostnega obdobja (05 – Pedenjpedi in 06 – Sapramiške).

Rdeča nit v šolskem letu 2022/23 je: “PRIHODNOST JE MOJA“.

CILJI

Izvajanje dejavnosti, s katerimi:

  • utrjujemo pozitiven odnos do zdravja,
  • spodbujamo skrb za zdravje, njegovo ohranitev in skrb za dobro počutje,
  • delujemo v smeri preprečevanja nastanka bolezni in poškodb.

NAMEN:

Namen programa je oblikovati zdravo in varno obdajajoče  okolje, ki bo pozitivno vplivalo na krepitev in ohranjanje zdravja.

POTEK:

Primerne vsebine in dejavnosti bodo za svojo skupino otrok načrtovali in z njimi izvedli strokovni delavci posameznega oddelka.

Možne vsebine, iz katerih načrtujemo dejavnosti, so:  zobozdravstvena vzgoja, zdrava prehrana, osebna higiena, varno s soncem, varnost v prometu/na igrišču, dobili bomo dojenčka, duševno zdravje, gibanje, svetovni dnevi povezani z zdravjem, zdrav način življenja, narava in varovanje okolja ali drugo po presoji vzgojitelja.

Nekatere od teh vsebin lahko pokrijemo že ob izvedbi utečenih dejavnosti, kot so: množični tek za otroke, zdrava praznovanja rojstnih dni, projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, dejavnosti v okviru projekta Simbioza giba.

Izvajanje projekta »Zbiramo kilometre« lahko umestimo pod vsebino »gibanje«.

V kolikor bo izvedba mogoča tudi z vsebino delavnic z dedki in babicami (duševno zdravje), natečajev ter dejavnosti v okviru projekta Prijateljstvo, dopolnimo zavedanje o zdravem načinu življenja.