CILJI IN NAMEN PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Projekt Lutke v vrtcu bo potekal od oktobra 2022 do maja 2023.

Vodja projekta: Mateja Dugonik.

Sodelujoči v projektuvzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v skupinah 1. starostnega obdobja.

CILJI:

 • Doživljanje, spoznavanje in uživanje v lutkovni in dramski umetnosti;
 • spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti;
 • doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o lutkovnih in dramskih predstavah.

POTEK:

Možno si bo ogledati 5 predstav. 4 predstave bodo pripravili posamezni tandemi, 1 predstava bo v izvedbi vseh strokovnih delavk. Predstave bodo v povezavi s posebnimi dnevi in tedni v vrtcu:

 • v oktobru predstava v okviru Tedna otroka (skupina 04 – Žogice);
 • v novembru predstava v sklopu projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (skupina 03 – Ježki);
 • v prazničnem decembru predstava na temo božičnih praznikov (skupina 02 – Zvezdice);
 • v mesecu februarju predstava na temo pusta (vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljic);
 • v aprilu predstava v sklopu zelenega meseca (skupina 01 – Bibe).

NAMEN:

 • uporabiti lutko, da olajša vzpostavljanje komunikacije med odraslim in otrokom ter za spodbujanje komunikacije;
 • lutkovne predstave kot povezovalni dejavnik med skupinami v vrtcu;
 • poglabljanje doživljanja v okviru določenih vsebin, povezanih s posebnimi dnevi in tedni v vrtcu, s prazniki in z letnimi časi;
 • krepitev čustvenega in moralnega razvoja otrok preko estetskega doživljanja,
 • spodbujanje smisla za humor – vpliv na dobro telesno in duševno počutje.

 

Opomba:

Projekt se bo izvajal, v kolikor bo mogoče predstave izvesti v živo. Izvajalke projekta se ne zavezujejo, da bodo pripravile predstave za ogled na daljavo, razen v primeru, če se bo za to kateri izmed tandemov odločil prostovoljno.