CILJI IN NAMEN PROJEKTA v šolskem letu 2021/22

Program Zdravje v vrtcu poteka skozi celo šolsko leto.

Vodja programa: Katja Perkovič

Sodelujoči v programu: skupine 1. starostnega obdobja in skupine igralnic 07, 08, 10 enote Selnica ob Dravi.

CILJI

Izvajanje dejavnosti, s katerimi:

  • utrjujemo pozitiven odnos do zdravja,
  • spodbujamo skrb za zdravje, njegovo ohranitev in skrb za dobro počutje,
  • delujemo v smeri preprečevanja nastanka bolezni in poškodb.

NAMEN:

Namen programa je oblikovati zdravo in varno obdajajoče  okolje, ki bo pozitivno vplivalo na krepitev in ohranjanje zdravja.

POTEK:

Primerne vsebine in dejavnosti bodo za svojo skupino otrok načrtovali in z njimi izvedli strokovni delavci posameznega oddelka.

Rdeča nit v šolskem letu 2021/2022 je “Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost”.

Možne vsebine, iz katerih načrtujemo dejavnosti, so: rdeča nit za leto 2021/2022, zobozdravstvena vzgoja, zdrava prehrana, osebna higiena, varno s soncem, varnost v prometu/na igrišču, dobili bomo dojenčka, duševno zdravje, gibanje, svetovni dnevi povezani z zdravjem, zdrav način življenja, narava in varovanje okolja ali drugo po presoji vzgojitelja.

Nekatere od teh vsebin lahko pokrijemo že ob izvedbi utečenih dejavnosti, kot so: množični tek za otroke, zdrava praznovanja rojstnih dni, projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, dejavnosti v okviru projekta Simbioza giba.

Izvajanje novo oblikovanega projekta »Zbiramo kilometre« lahko umestimo pod vsebino »gibanje«.

V kolikor bo izvedba mogoča tudi z vsebino delavnic z dedki in babicami (duševno zdravje), natečajev ter dejavnosti v okviru projekta Prijateljstvo, dopolnimo zavedanje o zdravem načinu življenja.

Zapisala: Katja Perkovič