ASTRONAVTI: Umetnost v gozdu

V mesecu septembru se v skupini Astronavti veliko pogovarjamo o prijateljih v skupini, z željo, da se čim bolje spoznamo in si čim prej zapomnimo imena. Vsak od otrok je izžrebal fotografijo prijatelja, povedal njegovo ime, ga opisal in na velik bel karton s flumastrom narisal njegov obraz. Odpravili smo se v gozd. Otroci so si na gozdnih tleh našli vsak svoj prostor, poiskali različne plodove, liste, vejice, kamne … in na že narisan obraz na kartonu polagali kar so nabrali in ustvarili podobo prijatelja iz naravnih materialov. Izdelke smo fotografirali, naravni material pa pustili v gozdu.

Skupina Astronavti, Vrtec Kobanček (Selnica ob Dravi)

Vzgojiteljici: Petra Vogme Lukić in Polonca Golič

Zapisala: Polonca Golič