ASTRONAVTI: Matematika v gozdu

Matematika v gozdu …

Dejavnost s področja matematike smo prenesli v gozd. Otroci so razvrščali po velikosti, barvah in šteli. Medtem smo bili na svežem zraku, raziskovali gozd in se gibali. Zmeraj je lažje počakati, da prideš na vrsto, če lahko med tem tekaš po gozdu …

Skupina Astronavti s Petro in Polonco, vrtec Kobanček Selnica ob Dravi

Zapisala: Polonca Golič