NOVA CENA programov predšolske vzgoje

Spoštovani starši.

Sporočamo, da je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejel SKLEP o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi – Vrtec Kobanček. 

Od 1. 7. 2023 dalje velja nova cena. V tabeli so navedene polne cene programov, vi plačate svoj delež sorazmerno glede na to, v katerem plačilnem razredu ste. Občina plača razliko med ekonomsko ceno in plačilom staršev, ministrstvo  pa znesek za drugega in tretjega otroka.