Evropski teden mobilnosti

Občina Selnica ob Dravi in OŠ Selnica ob Dravi sta se letos pridružili izvedbi projekta Evropski teden mobilnosti, ki je potekal med 16. in 22. septembrom 2022. 

Z vrtcem smo se projektu pridružili po naših najboljših močeh in v tem času izvedli veliko aktivnosti. Več si lahko ogledate v novičkah enote Selnica ob Dravi ter enote Sv. Duh na Ostrem vrhu.

ETM – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

ETM – enota Sv. Duh na Ostrem vrhu

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je vodilna kampanja Evropske komisije za ozaveščanje o trajnostni mobilnosti. Prebivalce spodbuja k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza s ciljem zmanjšanja avtomobilskega prometa na fosilna goriva.  Letošnja tema je „Boljše povezave“. 

Vse aktivnosti si lahko ogledate tudi na tej povezavi: https://www.selnica.si/projekti/teden-mobilnosti/

Lahko si ogledate tudi objave: