OBOGATITVENA DEJAVNOST – PLESNE URICE, 1. starostno obdobje

Plesne urice potekajo skozi celo šolsko leto. Izvajajo se enkrat mesečno (vsak prvi petek v mesecu). Namenjene so otrokom iz igralnice 03 (Rumena skupina) in igralnice 04 (Bela skupina).

Glasbene urice vodita: MATEJA DUGONIK in LEJLA VRENČUR

CILJI:

  • Otroci doživljajo in opazujejo ples vzgojitelja;
  • otroci spoznavajo svoje gibalne sposobnosti;
  • otroci zaznavajo izzive za gibalno izražanje;
  • otroci zaznavajo prostor in čas.

NAMEN:

Gibanje in igra sta dva zelo pomembna dejavnika pri otrokovem razvoju. S plesom otrok na zabaven način pridobi motorične spretnosti in razvija gibalne sposobnosti, pridobiva podobo o sebi in izoblikuje, ter gradi svoj čustveni, intelektualni in socialni razvoj.

POTEK:

Pripravili bomo plesne koreografije na temo letnega časa. Vsak prvi petek v mesecu se zberejo otroci iz skupine 03 in 04 v igralnici 04. Na plesnih uricah prvo razgibamo telo in ob tem vključujemo različne gibe povzete po jogi (drevo, lastovka, ladja …). Nato pritegnemo otrokovo pozornost tako, da jim na podlagi kratkih zgodb in poosebljenih likov v otroški glasbi predstavimo plesne korake in gibe ter tako ustvarimo prijetno atmosfero in spodbujamo domišljijo in kreativnost. Plesne koreografije se spreminjajo glede na letne čase in aktualne praznike. Ob koncu plesnih uric umirimo in sprostimo telo, ter s spodbudnimi besedami pohvalimo otroke.