OBOGATITVENA DEJAVNOST – GLASBENE URICE 1. starostno obdobje

Glasbene urice potekajo skozi celo šolsko leto. Izvajajo se enkrat mesečno. Namenjene so otrokom 1. starostnega obdobja.

Glasbene urice vodi: PETRA BADOKO

CILJI:

V otroku prebuditi veselje do glasbe, zanimanje za zvok, spodbujati slušno zaznavanje in vzbuditi zanimanje za glasbo.

NAMEN:

Glasba predstavlja predšolskemu otroku primarno izrazno sredstvo, zato ti otroci radi pojejo, igrajo na glasbila, se igrajo izštevanke, glasbo ustvarjajo, poslušajo ter se ob njej gibno, likovno ali besedno izražajo.

Namen glasbenih uric je v otroku prebuditi veselje do glasbe, zanimanje za zvok, spodbujati slušno zaznavanje in vzbuditi zanimanje za glasbo, torej uresničiti zastavljene cilje.

POTEK:

Glasbene urice bodo 1 krat mesečno v starejših dveh skupinah 1.starostnega obdobja – v igralnici 03 (Rumena skupina) in igralnici 04 (Bela skupina). Urice se bodo izvajale skupaj z obema skupinama ali  v vsaki skupini posebej (sprotni dogovor).

Veliko bodo peli, igrali na male ritmične inštrumente, poslušali glasbo, se gibali ob glasbeni spremljavi, se izražali s pomočjo glasbe in se igrali glasbeno didaktične igre.