OBOGATITVENA DEJAVNOST – GLASBENE URICE 1. starostno obdobje

Glasbene urice potekajo skozi celo šolsko leto. Izvajajo se enkrat mesečno. Namenjene so otrokom 1. starostnega obdobja.

Glasbene urice vodi: PETRA BADOKO

CILJI:

V otroku prebuditi veselje do glasbe, zanimanje za zvok, spodbujati slušno zaznavanje in vzbuditi zanimanje za glasbo.

NAMEN:

Glasba predstavlja predšolskemu otroku primarno izrazno sredstvo, zato ti otroci radi pojejo, igrajo na glasbila, se igrajo izštevanke, glasbo ustvarjajo, poslušajo ter se ob njej gibno, likovno ali besedno izražajo.

Namen glasbenih uric je v otroku prebuditi veselje do glasbe, zanimanje za zvok, spodbujati slušno zaznavanje in vzbuditi zanimanje za glasbo, torej uresničiti zastavljene cilje.

POTEK:

Vsak 1. petek v mesecu bodo glasbene urice v skupini Žogice in vsak 2. petek v mesecu v skupini Ježki.

Veliko bodo peli, igrali na male ritmične inštrumente, poslušali glasbo, se gibali ob glasbeni spremljavi, se izražali s pomočjo glasbe in se igrali glasbeno didaktične igre.