Novička – Akcija Zlata pentlja

 ZLATA PENTLJA

15.2. MEDNARODNI DAN BOJA PROTI OTROŠKEMU RAKU

Danes, 15. 2. 2022, smo obeležili Mednarodni dan boja proti otroškemu raku. V vrtcu so prostori zasijali v zlati (in rumeni) barvi, saj je zlata pentlja simbol boja proti otroškemu raku.

Pri posredovanju gradiva in podrobnejših informacij nam je pomagala gospa Žvegler, mamica od Mance, ki je avtorica kart Zlata pentlja ter mamica od junaka 3. nadstropja Anžeta, ki je boj z rakom žal izgubil veliko prehitro.

S sodelovanjem v akciji ZLATA PENTLJA smo pokazali podporo:

– Junakom in Junakinjam – kot poimenujejo otroke z rakom,

– vsem, ki so premagali otroškega raka,

– družinam, ki pogumno živijo naprej, čeprav so zaradi raka izgubile otroka,

– zdravnikom, zdravstvenemu osebju in prostovoljcem, ki svoj poklic in čas namenjajo otroškemu raku.

Pri akciji so bolj poglobljeno sodelovale tri skupine v vrtcu (ena skupina otrok iz 1. starostnega obdobja in dve skupini otrok iz 2. starostnega obdobja). Za uvodno motivacijo so uporabili karte Zlata pentlja (večje formate), posnetke, ki so dostopni na spletu ali medvedka.

Dejavnosti so bile naslednje:

  • Obisk medvedka z zlato pentljo, ki sicer obiskuje bolne otroke (zbolele za rakom) in jih tolaži ter spravlja v dobro voljo. Tokrat je razvedril tudi otroke v vrtcu.
  • Medvedek je otrokom predstavil pentljo in svoje prijatelje iz bolnišnice.
  • Ogled fotografij bolnih otrok ter primerjava med njimi in nami. Čeprav smo skoraj podobni (vsi smo nasmejani, se radi igramo…), so bolni otroci več časa pri zdravnikih in iščejo pomoč za boljše počutje in boj proti bolezni.
  • Ogled Mančinih ilustracij na kartah Zlata pentlja. Ugotovili smo, da ti otroci, kadar se počutijo dobro, radi počno enake stvari kot mi (plešejo, tečejo, skačejo, se igrajo ipd.). Ilustracije so otroci gibalno ponazorili, vrstni red gibanja pa je narekovala didaktična kocka.
  • Ob fotografijah je stekel pogovor o tem, kaj lahko mi sami, ki smo zdravi storimo, da ohranimo svoje zdravje.
  • Ogled krajšega videoposnetka s spletne strani.
  • Barvanje pobarvank, ki nam jih je posredovala gospa Žvegler.
  • Izdelava pentelj: V nekaterih skupinah so izdelali večje pentlje iz papirja, v drugih skupinah so izdelovali pentlje iz zlatega traku. Ob izdelavi pentlje smo bili vsi istega mnenja in želje, da bi se bolni otroci počutili bolje.

Tudi strokovni delavci vrtca smo imeli na ta dan pripete zlate pentlje.

Z akcijo, v kateri smo sodelovali, smo želeli povečati tudi zavdanje, da bolezen rak ni samo bolezen odraslih ter da je zelo pomembno, da otroke, ki zbolijo za rakom, sprejmemo medse – za svoje prijatelje.

GALERIJA FOTOGRAFIJ